Investicija V Sončno Energijo

Letna obrestna mera = 5%

Investirajte tukaj!

SKUPNOSTNA VLAGANJA V IZGRADNJO SONČNE ELEKTRARNE

VARNA NALOŽBA V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

Odpiramo drugi razpis za vlaganja v skupnostne sončne elektrarne – crowdfunding.

Vlaganje v sončno elektrarno v obliki posojila vam zagotavlja vračilo glavnice po x-letnih + letno izplačilo pripadajočih obresti. (za višino posojil s pripadajočimi obresti glejte tabelo na koncu).

Gre za projekt pri katerem sta v ospredju finančna in ekološka nota.

Kaj je množično investiranje oziroma crowdfunding?

CROWDFUNDING temelji na posojilih in vključuje izposojo finančnih sredstev med zainteresiranimi stranmi, v našem primeru med vlagatelji, ki želijo vlagati v obnovljive vire energije ter Zadrugo sončnih elektrarn Slovenije, ki bo s pomočjo teh vložkov in z veliko znanja ter izkušenj lahko zgradila nove sončne elektrarne.

Tako imate od tega trenutka naprej možnost, da kot posojilodajalec vložite svoj denar v izgradnjo povsem nove sončne elektrarne. Ob zagotovljenem vračilu glavnice pa boste nagrajeni še z visoko obrestno mero.

Nosilec projektov bo Zadruga sončnih elektrarn Slovenije z.o.o. kot izvajalec, s sedežem na Ptuju, Slomškova ulica 4, 2250 Ptuj, D.Š. SI67355633, M.Š. 6618413000.

Več o množičnem investiranju

Aktualna naložba

OPIS PROJEKTA: MSE ZSES 2, MSE ZSES 3, MSE ZSES 4, MSE ZSES 5 in MSE ZSES 6

Gre za postavitev petih novih sončnih elektrarn, na 4 različnih lokacijah. Ker gre za manjše elektrarne, smo se odločili, da jih združimo v en projekt, vi pa boste ob plačilu dobili točno lokacijo kjer se nahajajo vaši moduli.

Za vse sončne elektrarne so že pridobljena vsa potrebna dovoljenja, soglasja in ostali potrebni dokumenti za postavitev in nemoteno delovanje po priklopu. Vsi dokumenti so na vpogled na sedežu ZSES.

ZSES bo poskrbela tudi za nadzor nad delovanjem sončnih elektrarn 24/7 ter za njihovo zavarovanje.

Vrednost celotnega projekta je 174.944,14 EUR – Zbiramo še samo 100.000,00 EUR (oziroma 200 modulov)

Razpis je odprt od današnjega dne 28.3.2021 do vključno 31.5.2021 oziroma v kolikor se bodo potrebna sredstva zbrala pred tem datumom, se bo razpis zaključil prej.

Informacije o investiciji

Če želite biti del te super donosne priložnosti, ki bo pripomogla tudi k ohranjanju okolja, so vaše možnosti za vlaganje svojih sredstev v obliki posojila naslendje:

• Posojilo za 5 let vam prinese 5% letno obrestno mero + zagotovljeno vračilo glavnice

• Posojilo za 4 leta vam prinese 4% letno obrestno mero + zagotovljeno vračilo glavnice

• Posojilo za 3 leta vam prinese 3% letno obrestno mero + zagotovljeno vračilo glavnice

Investirajte tukaj

ALI NAS KONTAKTIRAJTE TUKAJ

TELEFON: 031 319 713 – Urška | 030 310 977 – Edita,
E-POŠTA: urska@zses.si | edita@zses.si | info@zses.si

Višina posojila

Posojilo v višini 500,00€* je ekvivalent 1 sončnega modula v funkciji.

*Posojilna pogodba se sklepa za minimalni znesek 500,00 EUR oziroma večkratnik tega zneska, v odvisnosti od povpraševanja zainteresirane pravne ali fizične osebe, ki ga je na podlagi razpisa prejela ZSES. Posojilna pogodba se po splošnih pogojih sklepa največ za znesek 10.000,00 EUR.

Splošne pogoje, kjer najdete vse ostale formalno pravne podrobnosti ter postopke najdete tukaj.

V kolikor ste zainteresirani ali vas karkoli zanima, smo vam seveda vedno na voljo.

Fotografije lokacij

GORIŠNICA – MSE ZSES 2

MAJŠPERK – MSE ZSES 3

ZAVRČ – MSE ZSES 4

FRAM 1 – MSE ZSES 5

FRAM 2 – MSE ZSES 6

Informacije o sončni elektrarni

Lokacije• MSE ZSES 2 – streha objekta v Gorišnici,
• MSE ZSES 3 – streha objekta v Majšperku
• MSE ZSES 4 – streha objekta v Zavrču
• MSE ZSES 5 – streha objekta v Framu
• MSE ZSES 6 – streha objekta v Framu
Moč elektrarne154,8kW
Proizvodnjacca. 178.135 kWh/leto
Zmanjšanje izpusta CO2cca. 69,829 ton/leto
Vgrajena oprema344 PV modulov Canadian Solar 450W MONO
Ostala oprema• 5 x razsmernik Solar Edge: 1x SE55K, 1x SE33K, 1x SE25K, 1x SE17K in 1x SE12,5K,
• Optimizatorji Solar edge: 24 x P505 in 160 x P950

Razpis bo odprt od današnjega dne 28.3.2021 do vključno 31.5.2021 oziroma v kolikor se bodo potrebna sredstva zbrala pred tem datumom, se bo razpis zaključil prej.

Vrednost celotnega projekta je 174.944,14 EUR

Zbiramo še samo 100.000,00 EUR (kar je ekvivalent 200 modulov)