Težava je pridobivanje soglasij za umestitev v prostor – EOL št. 166


Ta članek je bil prvotno objavljena na: https://www.zelenaslovenija.si/EOL/Clanek/3456/embalaza-okolje-logistika-st-166/tezava-je-pridobivanje-soglasij-za-umestitev-v-prostor-eol-st-166


Na sliki: Urška Hercog

Zadrugo sončnih elektrarn Slovenije s sedežem na Ptuju so lastniki trinajstih sončnih elektrarn ustanovili pred osmimi leti. Med drugim so kot edini iz Slovenije del evropske energetske zadruge za obnovljive vire RESCOOP.eu. Za interesente dobavijo in montirajo sončno elektrarno na ključ. Razmere na trgu, poudarja Urška Hercog, direktorica sektorja za komercialo in marketing, pa so za postavitev sončnih elektrarn dokaj ugodne. Še zlasti za tiste, ki so namenjene samooskrbi. Največja težava je pridobivanje soglasij in vse potrebne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne. Javni razpisi za pridobivanje sredstev ali subvencioniranje naložb lahko pomagajo slediti povpraševanju na trgu.


V vseh strateških dokumentih o zelenem prehodu energetike je med obnovljivimi viri energije najbolj poudarjena sončna energija. Ali to pomeni, da so razmere na trgu za načrtovalce in lastnike sončnih elektrarn ugodnejše, kot so bile?

Razmere za postavitve sončnih elektrarn so trenutno dokaj ugodne. Še zlasti za sončne elektrarne, ki so namenjene samooskrbi, ker vemo, da konec leta 2023 sledi sprememba obračuna proizvedene elektrike pri elektrarnah za samooskrbo. Letni obračun bo zamenjal mesečni obračun. To je tudi eden izmed razlogov, da se vse več ljudi odloča za postopek pridobivanja soglasja in realizacijo pred tem datumom. Drug razlog za povečano povpraševanje v zadnjem času je zagotovo prezasedenost omrežja in strah pred tem, da bo soglasje za samooskrbo zavrnjeno. Tudi za področje sončnih elektrarn, ki so postavljene z namenom prodaje električne energije na trg, so pogoji trenutno ugodni, saj so postavitve podprte z različnimi razpisi, ki subvencionirajo postavitve sončnih elektrarn. Dnevno število povpraševanj po lastnih sončnih elektrarnah se povečuje tudi zaradi trenutne cene elektrike, ki se dviga v nebo.

Kaj pa ovire in težave? In kakšno je povpraševanje v primerjavi z EU, saj ste del evropske energetske zadruge?

Zanimanje za namestitve sončnih elektrarn je podobno po EU, trendi so enaki. Mislim na povpraševanja po vseh oblikah sončnih elektrarn, ki so na voljo, govorim o sistemu postavitve. Največja težava pri nas je trenutno pridobivanje soglasij oz. dovoljenj za postavitev sončnih elektrarn.

Kaj imajo člani od zadružniškega povezovanja? Koliko s poslovanjem sežete na trge sosednjih držav?

Člani imajo od zadružniškega povezovanja kar nekaj ugodnosti. Deležni so vseh informacij, ki se jih tičejo kot lastnike sončnih elektrarn, in sicer iz prve roke. Na voljo smo jim vedno, ko nas potrebujejo. Izvajamo konstantne nadzore nad delovanjem njihovih sončnih elektrarn in skrbimo za dobro delovanje. Urejamo jim vso potrebno dokumentacijo in ostalo, kar spada zraven. V grobem bi naše poslovanje na sosednjih trgih ocenila s 3-5 % glede na celotno poslovanje. Sodelovanja pa je seveda veliko več.

Kako naj domača okoljska in energetska politika spodbudita doseganje večjega deleža obnovljivih virov v končni rabi energije?

V prvi vrsti s tem, da se omogoči postavitve novih sončnih elektrarn, da se ustvari lažje in hitrejše postopke za pridobivanje vse potrebne dokumentacije in da se skrbi za posodobljeno energetsko omrežje, ki bo dovoljevalo priključevanje novih proizvodnih virov. Vsekakor pa pozitivno vplivajo na povečano povpraševanje in realizacijo tudi javni razpisi za subvencioniranje postavitev sončnih elektrarn ali za financiranje naložb na kakšen drugi način.

Največja težava pri nas je trenutno pridobivanje soglasij oz. dovoljenj za postavitev sončnih elektrarn.