DOBAVA IN MONTAŽA OPREME

Cenejša dobava in montaža opreme za člane zadruge!

Dobavljamo in montiramo fotovoltaične module, razsmernike, konstrukcijo, kable, konektorje in dodatke za nadzor ter optimalno delovanje sistemov. Imamo konkurenčne cene. Nudimo tudi svetovanje pri nakupu in izvedbi  kupljenih komponent. Za montažo elementov sončne elektrarne imamo ustrezne certifikate.

PROJEKTIRANJE IN NAČRTOVANJE

Zadruga izvaja vse faze nastajanja sončne elektrarne:
✔ Idejno zasnovo projekta (IDZ),
✔ Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
✔ Projekt za izvedbo (PZI),
✔ Projekt izvedenih del (PID),
✔ Obratovalna navodila,
✔ Ekonomsko-finančni projekt,
✔ Pridobivanje vseh soglasij in
✔ Izvajanje administrativnih postopkov.

MERITVE IN PRESOJE

ELEKTROTEHNIČNE IN STRELOVODNE MERITVE

Pri obratovanju električnih naprav in inštalacij moramo skupaj v celoti upoštevati veljavni Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavba (UL .RS. Št. 41/2009), Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele ( UL. RS. Št. 28/2009) in Tehnične smernice TSG-N-003:2013 ter TSG-N-002:2013. Potrebno je narediti redni pregled sistema zaščite pred strelo in pregled električnih inštalacij sončne elektrarne z ustreznimi meritvami. Obseg pregledov in zapisnike moramo imeti za inšpekcijski nadzor inšpektorja pristojnega za varstvo pred požarom, za varnost in zdravje pri delu ter za energetiko.

Zadruga sončnih elektrarn Slovenije – ZSES z.o.o., za svoje člane opravi vse preglede in izvede ustrezne meritve. Potrjeni in overjeni zapisnik o izvedenih meritvah predamo investitorju. O tem istočasno obvestimo pristojni inšpektorat.

Zadruga izvaja strelovodne in elektrotehnične meritve po naročilu.

Članom zadruge istočasno z meritvami strelovodne in elektrotehnične inštalacije izvedemo in dokumentiramo tudi meritve v skladu z VDE 0126-23.

Želite izračun investicije sončne elektrarne za samooskrbo vašega doma?

Pošljite nam podatke za izračun in naši strokovnjaki vam bodo pripravili izračun stroškov in vam pripravili načrt investicije.

Izpolnite obrazec za izračun investicije

Obrazec za izračun investicije

Ali pokličite na 030 310 977

VZDRŽEVANJE IN SERVIS

Sončna elektrarna mora v skladu z Energetskih zakonom imeti strokovno usposobljenega posluževalca. Zadruga lahko opravlja posluževanje namesto lastnika.

Vzdrževanje in servis sončnih elektrarn s strani zadruge

Redno vzdrževanje vašega objekta je del naše ponudbe. Zagotovili bomo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo vaše sončne elektrarne. Storitve vzdrževanja med drugim vključujejo kontrolo modulov, razsmernikov, DC-AC opreme in kablov. Zraven tega je še potrebno ugoditi zahtevam, ki jih predpisuje zakon in zavarovalnice, kot je preverjanje električne varnosti vašega fotonavoltaičnega sistema

Vzdrževalni intervali so dogovorjeni s stranko in so odvisni od območja, na katerem deluje sončna elektrarna.

Priporočamo sklenitev dolgoročne pogodbe o vzdrževanju. Razlog za to je v zelo dolgih časovnih intervalih, ki omogočajo primerljivost podatkov le v daljšem časovnem obdobju. Pri sklenitvi dolgoročnih pogodb za vzdrževanje našim strankam zagotavljamo cenovne ugodnosti, naši serviserji pa imajo dolgoletne izkušnje z oskrbovanjem sončnih elektrarn.

Naš paket vzdrževanja

Naš paket vzdrževanja vam ponuja največjo možno prilagodljivost in neverjetno nizke stroške.

✔ Individualni načrt vzdrževanja prilagojen vašem objektu
✔ Redna poročila o napravah
✔ Opozarjanje 24 ur/7 dni na teden
✔ Faks, telefon, SMS in e-mail alarm po VDE 0100-600 in v skladu z DIN 62446

Čiščenje

Sončna elektrarna lahko brezhibno deluje več desetletij, a le pod pogojem rednega in strokovnega vzdrževanja. Vzdrževanje oz. servis bolj ali manj je nujno potrebno. Redno in kvalitetno vzdrževana sončna elektrarna deluje dlje in bolj efektivno. V vzdrževanje štejemo tudi čiščenje fotovoltaičnih modulov. Na vseh fotovoltaičnih modulih se sčasoma naberejo nečistoče- tudi v odvisnosti od okolice, vremena in naklona postavitve. Fotovoltaični moduli, ki so vgrajeni pod kotom manjšim od 15 stopinj, so dovzetnejši za nabiranje nečistoč in s tem na zmanjšanje proizvodnje električne energije.

Z primernim vzdrževanjem in čiščenjem se po naših izkušnjah proizvodnja električne energije lahko višja tudi do cca 15% ( odvisno od lege, vpliva okoljskih nečistoč, rednega čiščenja,..)
Zadruga izvaja čiščenje PV modulov vaše sončne elektrarne, pri čemer čistila NISO uporabljena. Čiščenje se izvaja z demineralizirano vodo, ki je popolnoma ekološka tako, da na rastline in podtalnico NI VPLIVA! Voda je s svojo dipolno molekulsko zgradbo( ima dislociran negativni in pozitivni naboj) topilo za polarne snovi, najbolj jo poznamo kot topilo za soli. Deminalizirana voda raztaplja tudi druge polarne nečistoče, tako da čiščenje in spiranje z čisto vodo pušča za seboj čiste površine brez lis.

CENTRALNI MONITORING, ANALIZE in PREGLED

Spremljanje vaše sončne elektrarne s strani zadruge

Upravljavci ali lastniki fotovoltaičnih sistemov morajo varovati donosnost svoje naložbe ne glede na to, ali gre za velike fotovoltaične sisteme, posamezne sisteme ali ločene podsisteme. Za zagotavljanje prihodkov je zelo pomembno zgodnje odkrivanje napak in čim hitrejše odpravljanje napak.

Učinkovito daljinsko spremljanje in analiza sistema je z našo pomočjo ter z uporabo napredne tehnologije podatkov uporabniku prijazno in hitro.

Analiza in ocena vašega dohodka

S pomočjo znanstvenih simulacijskih orodij, vremenskih podatkov z visoko ločljivostjo in naših dolgoletnih izkušenj pri delovanju fotovoltaičnih sistemov vam nudimo smiselna in razumljiva poročila o donosnosti. Med drugim moramo upoštevati senčenje za določeno območje, uporabljene sestavne dele in izgube sistema, ki so neusklajene, ter degradacije. Na splošno smo ustvariti svoje mnenje na podlagi vsaj dveh neodvisnih programskih simulacij. Njihovi rezultati bodo vključeni v primerjavo z realnimi regionalnimi dobički, ustvarjenimi z naložbenimi donosi.

Naše storitve za vas

✔ Ocena mesta postavitve z analizo senčenja
✔ Visoko ločljivi vremenski podatki iz neodvisnih virov
✔ Izračun donosa fotovoltaičnega sistema s simulacijo vsaj dveh priznanih znanstvenih programov
✔ Ocenjevanje posameznih rezultatov simulacij
✔ Primerjava napovedanih donosov z ostalimi SE v regiji
✔ Obravnavanje izgub kot so neusklajenost, umazanija, snežne odeje, degradacija modulov, itd.

Najboljša varnost, 24-urni nadzor

✔ Sistem za spremljanje deluje 24 ur na dan in 7 dni na teden
✔ Dostop do vašega sistema preko ZSES-portala po celem svetu
✔ Pametni sistem za nadzor SE vodilnega proizvajalca na trgu
✔ Poročila opreme z vsemi pomembnimi sistemskimi dogodki
✔ Dnevno preverjamo napake na vaši SE
✔ Ocenjujemo sporočila o napakah
✔ Prejemamo sporočila o napakah in vas o tem obveščamo
✔ Po vašem naročilu odpravimo napake
✔ Po uspešnem posredovanju odstranimo sporočilo

Pregledi posameznih sistemov

Ne glede na to, ali je sončna elektrarna na objektu, ali je nameščena na zemlji , iz zadruge pridemo do vas in svoje znanje ter najnovejše merilne instrumente uporabimo in preverimo učinkovitost vašega fotovoltaičnega sistema ter napake na terenu.

Če menite, da sistem ne prinaša želenega prihodka, ali da obstajajo napake, potem je pregled sistema koristen. Zadruga strokovno pomaga pri odpravljanju napak, kadar je to potrebno.

Fotonavoltaični sistem enako kot vse druge tehnične naprave potrebuje vzdrževanje. Zato je koristno, da se od časa do časa opravi pregled sistema, da bi poskrbeli za vaš dohodek v prihodnosti.

Ne gre samo za donos, ampak tudi za poplačilo posojil. Velikokrat se zgodi, da napake ostanejo neodkrite precej časa in izgubljenega dohodka ni več mogoče nadoknaditi.

Kaj pregledamo?

✔ Ali je SE zgrajena v skladu s pravili stroke
✔ Ali so komponente medsebojno združljive
✔ Ali vrednosti donosa sončne elektrarne ustrezajo vaši lokaciji in pogojem oziroma vrednosti, ki se pričakuje
✔ Ali obstajajo kvalitativne napake v materialu ali izdelavi

Zadruga poskrbi, da zaščitite svoje dohodke!

Zadruga sončnih elektrarn Slovenije – ZSES z.o.o. preverja to in še veliko drugega. Želimo zavarovati vaš dohodek. Prejeli boste podrobno poročilo, ki prikazuje podatke o sončni elektrarni. Ta pregled lahko razkrije skrite napake ali pa že prej neodkrite poškodbe. S pregledom opreme odkrijemo vidne pomanjkljivosti in vam pomagamo pri popravilu.

Značilnosti pregleda

Če sumite, da zmanjšanje donosa povzročajo moduli, vam ponujamo možnost pregleda stringov ali posameznih modulov na samem kraju s posebnimi merilnimi napravami, da bi se odkrili možni viri napak.

S to metodo lahko izboljšamo učinkovitost posameznih modulov ali sklopov in dobimo sliko o uspešnosti vašega fotovoltaičnega sistema. To prihrani čas in denar, ker za pregled ni potrebno razstaviti sistema.

Če želimo potrditi sum, posamezne module pošiljamo v laboratorij na nadaljnje meritve.

Garancijski pregled

Zlasti pred iztekom garancije fotonapetostnega sistema je nujno, da zaščitite svojo naložbo in preverite, ali vaš sistem deluje brezhibno. Še vedno imate možnost uveljavljati garancijo za napake pri vašem izvajalcu.

Sistem zato pregledamo do podrobnosti. Podamo podrobno poročilo, ki bo jasno in razumljivo opisalo očitne in skrite napake. To vam daje zagotovilo, da boste za svoj denar dobili dolgoročno funkcionalni fotonavoltaični sistem.

Značilnosti pregleda posameznih modulov:

✔ Meritve z odprtim krogom napetosti in kratkostičnim tokom
✔ Merjenje stringov in vzporednih vrst
✔ Meritve izolacijske upornosti
✔ Beležimo vse meritve in pripravimo poročilo

IZOBRAŽEVANJE in ADMINISTRATIVNA POMOČ

Zadruga izvaja:

01

Administrativno pomoč in podporo pri vseh vrstah dokumentacije

02

Organizacijo strokovnih posvetovanj in seminarjev

03

Izobraževanje za samostojno vodenje procesov pri delovanju sončne elektrarne in

04

Razna izobraževanja s področja OVE.

RECIKLAŽA PV CYCLE

Zadruga prevzema odslužene in poškodovane fotovoltaične module in jih distribuira za reciklažo. S članstvom v PV Cycle združenju se bomo vključili v mrežo prevzemnih mest. Podobno velja tudi za prevzem in reciklažo vse ostale odslužene in poškodovane opreme, ki je montirana v sončnih elektrarnah.

PRAVNO SVETOVANJE IN ZASTOPANJE

Zadruga nudi vse oblike strokovnega pravnega svetovanja in zastopanja članov pri izvedbi različnih postopkov pri državnih ter pravosodnih organih.

TRŽENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Zadruga se posebej organizira in usposablja za svetovanje in pomoč pri vsakoletnih pogajanjih za tržno cene električne energije iz sončnih elektrarn, ki jo proizvajalec prodaja na trgu električne energije.

FINANCIRANJE PROJEKTOV

Investicije v sončne elektrarne so sorazmerno visoke, zato v sodelovanju s finančnimi strokovnjaki svetujemo in urejamo projektno financiranje izvedbe sončnih elektrarn.

Za podrobnejše informacije nas kontaktirajte.