Postopek postavitve sončne elektrarne za samooskrbo

NAGOVOR BODOČIM ČLANOM Kako postati član Zadruge? Postanite član (pristopna izjava)

NAGOVOR BODOČIM ČLANOM

Spoštovani bodoči člani Zadruge sončnih elektrarn Slovenije z.o.o.!

V zadnjih nekaj letih se je močno razvijala in spreminjala slovenska fotovoltaika. Z začetkom obratovanja lepega števila sončnih elektrarn so začeli teči večplastni postopki s ciljem realizacije gospodarskih zamisli s strani posameznih lastnikov. Nova spoznanja s področja raziskav in razvoja ter uporabnih znanj fotovoltaične industrije in vseh, ki želijo nuditi kakovostne storitve s tega področja, so ključnega pomena za uresničevanje načrtovanega delovanja sončnih elektrarn v predvideni življenjski dobi. Dozorela je ideja, da bi se kot eden izmed načinov, ki lahko pospeši gospodarske koristi lastnikov sončnih elektrarn, realiziral model medsebojnega sodelovanja z združitvijo sredstev ter ciljev preko zadružnega poslovanja, s katerim bi tudi pri nas zaživel zagonski steber razvoja socialnega in odgovornega podjetništva. Zato je na Ptuju dne 21. 2. 2014 s strani lastnikov 23 sončnih elektrarn na občnem (ustanovitvenem) zboru ustanovljena Zadruga sončnih elektrarn Slovenije z. o. o. ali skrajšano Zadruga SES.

Zadruga je združenje članov, pravnih in fizičnih oseb, ki imajo inštalirano sončno elektrarno. Njen namen je razvijati in pospeševati gospodarske koristi svojih članov, vendar na temeljih prostovoljnega pristopa in izstopa, demokratičnega in enakopravnega upravljanja ter sodelovanja. Hkrati je zadruga takšna pravna oblika, ki je še posebej varna pred stečajem.

Člani zadruge razen pravic iz zadružnih pravil imajo še pravico, da za sebe in svoje sončne elektrarne pridobijo: pravno in strokovno pomoč, pravico do nakupa vseh potrebnih fotovoltaičnih komponent, servisiranje in vzdrževanje, projektiranje in meritve, centralni monitoring, varovanje, organizirano reciklažo fotovoltaičnih elementov, strokovno usposabljanje in izobraževanje, itd. in to vse po članskih – privilegiranih – cenah.

Želite izračun investicije sončne elektrarne za samooskrbo vašega doma?

Pošljite nam podatke za izračun in naši strokovnjaki vam bodo pripravili izračun stroškov in vam pripravili načrt investicije.

Izpolnite obrazec za izračun investicije

Obrazec za izračun investicije

Ali pokličite na (02) 787 88 76

Začnite postopek

Če želite postati član Zadruge sončnih elektrarn Slovenije z.o.o., vas prosimo, da izpolnite elektronski obrazec na spodnji povezavi:

Postanite član zadruge

Ali prenesite pristopno izjavo v tiskani obliki in jo ročno izpolnite

Pristopna izjava

Kako postati član Zadruge sončnih elektrarn Slovenije?

Postopek za sprejem v članstvo zadruge se začne po prejemu podpisane pristopne izjave bodočega člana na sedežu zadruge. Upravni odbor sprejme ali zavrne pristopno izjavo in o tem obvesti kandidata. Po prejemu pristopne izjave zadruga pošlje kandidatu gradivo, s katerim ga obvesti o možnostih sodelovanja, splošnih pogojih sodelovanja, članskih pravicah, obveznostih, itd. Član zadruge se postane s plačilom obveznega deleža.

Pozivamo vas, da na podlagi vašega interesa in možnosti postanete naš član ter skupaj z nami postanete del skupine, ki vidi nove potenciale in priložnosti na področju fotovoltaike.

Predsednik ZSES
Dušan Gvozdič

Druge storitve Zadruge sončnih elektrarn Slovenije

Članom zbornice so po odličnih cenah na voljo storitve, ki zraven postavitve sončne elektrarne, omogočajo tudi nemoteno dolgotrajno delovanje sončne elektrarne.

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME

Cenejša dobava in montaža opreme za člane zadruge!

Več informacij

VZDRŽEVANJE IN SERVIS SONČNIH ELEKTRAN

Sončna elektrarna mora v skladu z Energetskih zakonom imeti strokovno usposobljenega posluževalca. Zadruga lahko opravlja posluževanje namesto lastnika.

Več informacij

DRUGE STORITVE

Administrativna pomoč in podpora pri vseh vrstah dokumentacije.

Več informacij