MSE ZSES 2, MSE ZSES 3, MSE ZSES 4, MSE ZSES 5 in MSE ZSES 6

by Gregor Svrznjak

Gorišnica, Majšperk, Zavrč, Fram, Slovenija

[row style="large"]

Odstotek zbranih sredstev :
100%
100.000,00
Ciljni znesek
0
Dni do konca
103.000,00
Fund Raised

MSE ZSES 1

by Gregor Svrznjak

Streha objekta na Litostrojski cesti v LJUBLJANI, Slovenija

[row style="large"]

Odstotek zbranih sredstev :
100.00%
55.000,00
Ciljni znesek
0
Dni do konca
55.000,00
Fund Raised